Verejne prístupné informácie 2021

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2021

  • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov
  • Mapa 5: Koncentrácie pesticídov
  • Mapa 6: Koncentrácie uhľovodíkov - PrAIU, PAU a PrAU
  • Mapa 7: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2021
  • Mapa 8: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2021
  • Mapa 9: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2021 - hodnotenie podľa prahových hodnôt
  • Mapa 10: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2021 - hodnotenie podľa prahových hodnôt