Verejne prístupné informácie 2008

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2008

  • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov