Verejne prístupné informácie 2004

Verejne prístupné informácie

ČMS - Voda. Ročenka za rok 2004

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2004

 • Mapa 3: Koncentrácie Fe a Mn
 • Mapa 4: Koncentrácie SO42- a Cl-
 • Mapa 5: Koncentrácie dusíkatých látok
 • Mapa 6: Koncentrácie stopových prvkov
 • Mapa 7: Koncentrácie NEL-UV

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Žitnom ostrove v roku 2003-2004

 • Mapa 8: Koncentrácie NO3- na Žitnom ostrove
 • Mapa 9: Koncentrácie NH4+ na Žitnom ostrove
 • Mapa 10: Koncentrácie celkového Fe na Žitnom ostrove
 • Mapa 11: Koncentrácie As a Al na Žitnom ostrove
 • Mapa 12: Koncentrácie NEL na Žitnom ostrove
 • Mapa 13: Koncentrácie NELUV na Žitnom ostrove