Verejne prístupné informácie 2003

Verejne prístupné informácie

ČMS - Voda. Ročenka za rok 2003

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2003

  • Mapa 2: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 3: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 4: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 5: Koncentrácie stopových prvkov
  • Mapa 6: Koncentrácie NEL-UV