Verejne prístupné informácie 2005

Verejne prístupné informácie

ČMS - Voda. Ročenka za rok 2005

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2005

  • Mapa 2: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 3: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 4: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 5: Koncentrácie stopových prvkov