Verejne prístupné informácie 2009

 

Záverečná správa "Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2009"   je zverejnená na web stránke VÚVH: 


http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=ZSZR2010
 

 

 

        

 

 

     
  •  
  •  
  •  
  •